Volg ons ook op

  • volg de huurrechtjurist op facebook over huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte
  • volg de huurrechtjurist op twitter over huurrecht woonruimte en huurgeschillen woonruimte en bedrijfsruimte
  • De huurrechtjurist op linkedin over huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte en huurgeschillen

06 -231 74 704

Wij helpen u navigeren in het systeem van wet- en regelgeving. Onze kosten zijn laag. Onze dienst is laagdrempelig, vertrouwd en vriendelijk. De Huurrechtjurist is een uitstekende keuze.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 Wijzigingen in de opdracht

Artikel 7. Honorarium

Artikel 8. Communicatie

Artikel 9. Opschorting, opzegging en ontbinding

Artikel 10. Facturatie en betaling

Artikel 11. Gebreken en klachttermijn

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 16. Toepasselijk recht